Euroregión
Bílé – Biele
Karpaty

„Cezhraničnou spoluprácou do lepšej budúcnosti“

Fond malých projektov

Priorita 2.2

Kultúra a cestovný ruch

Priorita 3.2

Miestne iniciatívy

Novinky

Vyhlášení 1. výzev FMP

Vyhlášení 1. výzev FMP

Dne 8.4.2024 Správce Euroregion Bílé - Biele Karpaty vyhlásil 1. výzvy na předkládání žádostí o financování malého projektu v rámci priority 2.2 Kultúra a cestovný ruch a 3.2 Miestne iniciatívy. Více informací naleznete v sekci Výzvy. Zároveň upozorňujeme na termíny...

Ustanovující Regionální výbor

Ustanovující Regionální výbor

Dne 29.2.2024 se v nově rekonstruovaném Gastrocentru pod Brezinou v Trenčíně konal ustanovující Regionální výbor Fondu malých projektů Slovensko – Česko 2021-2027.Členové Regionálního výboru schválili základní dokumenty projektu FMP a projednali indikativní...

Informační seminář k dotačním možnostem

Informační seminář k dotačním možnostem

Dne 25.1.2023 se uskutečnil Informační seminář k dotačním možnostem v roce 2023, který proběhl v prostorách Trezoru přírody v Horní Lidči. Seminář zahájila paní ředitelka Ing. Jana Smutná (Region Bílé Karpaty), která následně předala slovo panu náměstkovi hejtmana...

O nás

Predmetom činnosti ER BBK je všestranný rozvoj regiónu Zlínskeho kraja, Trenčianskeho kraja a priľahlých prihraničných mikroregiónov so zameraním na cezhraničnú spoluprácu, kooperáciu a koordináciu aktivít na vytváranie podmienok harmonického rozvoja prihraničných regiónov v nasledovných oblastiach:

 • regionálny rozvoj a územné plánovanie
 • doprava a komunikácie, verejná doprava
 • ochrana životného prostredia, predovšetkým ochrana prírody
 • problematika nezamestnanosti, dopravná obslužnosť, bývanie a pod.
 • hospodársky rozvoj, najmä podpora drobného a stredného podnikania
 • rozvoj poľnohospodárstva, údržba krajiny a rozvoj vidieckych sídiel
 • zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • kultúra, školstvo, voľný čas, šport, prevencia kriminality
 • turistika, agroturistika, cykloturistika a cestovanie
 • vzájomná pomoc v prípade živelných pohrôm a iných katastrof
 • vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť
 • zabezpečenie iných činností k dosiahnutiu cieľov vyplývajúcich z poslania ER BBK

Partneri