Euroregión
Bílé – Biele
Karpaty

„Cezhraničnou spoluprácou do lepšej budúcnosti“

Fond malých projektov

Priorita 2.2

Kultúra a cestovný ruch

Priorita 3.2

Miestne iniciatívy

Novinky

Výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR

Výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR

Ve dnech 20.-21. června 2024 se ve Valticích konalo výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR, které proběhlo v prostorách Centra Excelence Valtice, součásti Střední vinařské školy Valtice. V rámci zasedání byl mezi členy přijat poslední chybějící euroregion, Euregio...

Oznámení č.1/2024

Oznámení č.1/2024

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás upozornit, že dne 17.5.2024 bylo vydáno Oznámení č.1/2024 k úpravě Příručky pro žadatele, verze 1.0 - učinnost od 17.5.2024, kterým se příručka uvedla do souladu s dokumentem Hodnotící a výběrový proces FMP schváleným Regionálním...

Upozornění – výběr odborných hodnotitelů

Upozornění – výběr odborných hodnotitelů

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud jste zasílali žádost na výběr odborných hodnotitelů v termínu od 3.5.-6.5.2024, je možné, že Vaše žádost nebyla doručena. Potýkali jsme se s technickým problémem. Zašlete, prosím, Vaši žádost znovu do 20.5.2024. Více informací:...

Výzva č. 1/OH – výběr odborných hodnotitelů

Výzva č. 1/OH – výběr odborných hodnotitelů

Euroregion Bílé - Biele Karpaty - Správce Fondu malých projektů programu Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 vyhlašuje Výzvu č. 1/OH na výběr odborných hodnotitelů pro hodnocení malých projektů v rámci priority 2.2 Kultúra a cestovných ruch. Žádosti o zařazení do...

Vyhlášení 1. výzev FMP

Vyhlášení 1. výzev FMP

Dne 8.4.2024 Správce Euroregion Bílé - Biele Karpaty vyhlásil 1. výzvy na předkládání žádostí o financování malého projektu v rámci priority 2.2 Kultúra a cestovný ruch a 3.2 Miestne iniciatívy. Více informací naleznete v sekci Výzvy. Zároveň upozorňujeme na termíny...

Ustanovující Regionální výbor

Ustanovující Regionální výbor

Dne 29.2.2024 se v nově rekonstruovaném Gastrocentru pod Brezinou v Trenčíně konal ustanovující Regionální výbor Fondu malých projektů Slovensko – Česko 2021-2027.Členové Regionálního výboru schválili základní dokumenty projektu FMP a projednali indikativní...

Informační seminář k dotačním možnostem

Informační seminář k dotačním možnostem

Dne 25.1.2023 se uskutečnil Informační seminář k dotačním možnostem v roce 2023, který proběhl v prostorách Trezoru přírody v Horní Lidči. Seminář zahájila paní ředitelka Ing. Jana Smutná (Region Bílé Karpaty), která následně předala slovo panu náměstkovi hejtmana...

O nás

Predmetom činnosti ER BBK je všestranný rozvoj regiónu Zlínskeho kraja, Trenčianskeho kraja a priľahlých prihraničných mikroregiónov so zameraním na cezhraničnú spoluprácu, kooperáciu a koordináciu aktivít na vytváranie podmienok harmonického rozvoja prihraničných regiónov v nasledovných oblastiach:

 • regionálny rozvoj a územné plánovanie
 • doprava a komunikácie, verejná doprava
 • ochrana životného prostredia, predovšetkým ochrana prírody
 • problematika nezamestnanosti, dopravná obslužnosť, bývanie a pod.
 • hospodársky rozvoj, najmä podpora drobného a stredného podnikania
 • rozvoj poľnohospodárstva, údržba krajiny a rozvoj vidieckych sídiel
 • zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • kultúra, školstvo, voľný čas, šport, prevencia kriminality
 • turistika, agroturistika, cykloturistika a cestovanie
 • vzájomná pomoc v prípade živelných pohrôm a iných katastrof
 • vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť
 • zabezpečenie iných činností k dosiahnutiu cieľov vyplývajúcich z poslania ER BBK

Partneri