O NÁS: EUROREGION BÍLÉ – BIELE KARPATY (ER BBK)

Jsme neziskové sdružení právnických osob zabývající se přeshraniční spoluprací. Hlavním cílem naší práce je tvořit platformu pro přeshraniční výměnu a spolupráci mezi subjekty z české a slovenské republiky, potažmo přímo z území euroregionu – tj. Zlínského a Trenčianského kraje.

ER BBK byl založen podepsáním Zakladatelské smlouvy přeshraničního sdružení 30. 7. 2000 a registrací na Krajském úřadě v Trenčíně dne 28. 9. 2000. Euroregion je vymezen územím Zlínského kraje ve své české části a Trenčianského samosprávného kraje ve slovenské části. Zakladateli a členy euroregionu jsou dvě sdružení právnických osob – Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně a Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně.

Posláním euroregionu je všestranný rozvoj na vymezeném území a vytváření podmínek pro vzájemné poznávání, kooperaci a koordinaci činností v různých oblastech přeshraniční spolupráce – životním prostředí, ekonomice, zaměstnanosti a lidských zdrojích, zdravotnické a sociální péči, školství, vědě a výzkumu, občanské společnosti, záchranném systému, apod.

Cíli sdružení tedy jsou:

  • rozvoj sdružení – v tomto jde o vytváření zázemí pro společné pracovní skupiny a týmy odborníků na realizaci programů a projektů, spolupráci s euroregionálními sdruženími v České a Slovenské republice, Česko-slovenskou mezivládní komisí, ministerstvy zastřešující přeshraniční spolupráci a také o spolupráci s regionální samosprávou
  • rozvoj aktivit sociálních, ekonomických a společenských – zde je zahrnuta informační, poradenská, programová i projektová pomoc zájemcům z území euroregionu, realizace platformy pro řešení přeshraničních problémů, aktivní účast na projektech vlastních i partnerských včetně budování specializovaných sítí, propagace aktivit ER a jeho území
  • mezinárodní spolupráce – zaměřujeme se v této oblasti na partnerství s regiony a příhraničními regiony Společenství a spolupráce s dalšími euroregiony

Nejvyšší orgánem sdružení je Valné shromáždění složené ze zástupců členů Regionu Bílé Karpaty a Regiónu Biele Karpaty. Za ER BBK jedná předseda a místopředseda sdružení. Předsedkyní ER BBK je zvolena Ing. Martina Lamačková, místopředsedou Ing. Daniel Šulák.

Správní rada je výkonným orgánem sdružení, kdy funguje ve složení 12 členů (6 zastupuje českou stranu a 6 zastupuje slovenskou stranu). Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení a má 4 členy (2 zástupce z české a 2 ze slovenské strany).

V rámci ER BBK jsou zřízeny pracovní skupiny zaměřené dle témat, které řeší v rámci přeshraniční spolupráce (např. záchranné složky, sociální oblast, životní prostředí, ….).

Obsáhlou náplní činnosti ER BBK bude v nejbližších letech také realizace projektu Fondu malých projektů 2021-2027, kde bude euroregion vykonávat činnost Správce tohoto Fondu. Podrobnější informace k FMP naleznete na  FMP.