Výzva č. 1/OH – výběr odborných hodnotitelů

Euroregion Bílé – Biele Karpaty – Správce Fondu malých projektů programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 vyhlašuje
Výzvu č. 1/OH na výběr odborných hodnotitelů pro hodnocení malých projektů v rámci priority 2.2 Kultúra a cestovných ruch.

Žádosti o zařazení do databáze odborných hodnotitelů je možné zasílat v termínu do 20. 5. 2024.

Ke stažení:

Výzva na OH FMP

Příloha č.1 k Výzvě na OH – Žádost o zařazení do databáze OH

Příloha č. 2 k Výzvě na OH – Profesní životopis

Příloha č. 3 k Výzvě na OH – Čestné prohlášení