Oznámení č.1/2024

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že dne 17.5.2024 bylo vydáno Oznámení č.1/2024 k úpravě Příručky pro žadatele, verze 1.0 – učinnost od 17.5.2024, kterým se příručka uvedla do souladu s dokumentem Hodnotící a výběrový proces FMP schváleným Regionálním výborem FMP dne 29.2.2024.

Oznámení č. 1/2024 je zveřejněné v části ŽIADATEL‘ – Metodické pokyny a tiskopisy.