Priorita 2.2 Kultura a cestovný ruch

Zaměřuje se na podporu kultury a udržitelného cestovního ruchu v oblasti hospodářského začlenění a sociální inovace jako nástroj zmírnění dopadů pandemie a zvyšování odolnosti regionu. Výsledkem podpořených aktivit bude zvýšená nabídka turistických atraktivit a zvýšený počet a kvalita služeb v cestovním ruchu v přeshraničním regionu.

Financovány můžou být následující aktivity:
Typ akcí 2.2.1.1: Zachovaní a obnova kulturního a přírodního dědictví
• propojení existujících památek a služeb na obou stranách podporovaného území a investiční aktivity na zachování či obnovu hmotného a nehmotného kulturního dědictví, které má přeshraniční význam
• zachování, modernizace a budování turistické infrastruktury, která umožní propojení atraktivit v podporovaném území (cyklistická, pěší, vodní, běžecká infrastruktura, odpočívadla, informační a navigační systémy, uložení a parkování cyklistických kol, nabíjení elektrokol, elektrokoloběžek či elektro motocyklů)

Typ akcí 2.2.1.2: Spolupráce a výměna zkušeností při vytvoření a propagace komplexních produktů cestovního ruchu
• zvýšení potenciálu pohraniční a propagace méně známých oblastí v podporovaném území
• realizace společných aktivit zahrnujících integraci destinací, spolupráci v oblasti vzdělávaní pracovníků cestovního ruchu, výměnu know-how
• zvyšování povědomí a informovanosti veřejnosti o dostupných produktech a službách cestovního ruchu včetně inovativních a digitální přístupů

Finanční příspěvek – priorita 2.2 Kulturní a cestovní ruch

Zároveň platí, že podíl výdajů z rozpočtové kapitoly 5. Investiční náklady a
náklady na stavební práce nemůže přesáhnout 90 % celkového rozpočtu malého
projektu.