Výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR

Ve dnech 20.-21. června 2024 se ve Valticích konalo výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR, které proběhlo v prostorách Centra Excelence Valtice, součásti Střední vinařské školy Valtice. V rámci zasedání byl mezi členy přijat poslední chybějící euroregion, Euregio Egrensis, který se nachází na česko-bavorské hranici. Tímto krokem nyní asociace pokrývá 100 % území příhraničních oblastí.

Euroregion Pomoraví, zastoupený paní Mgr. Kateřinou Matýškovou, vyhodnotil výsledky svého předsednictví, které se zaměřilo na oblast životního prostředí. Dalším důležitým bodem programu bylo předání předsednictví Euroregionu Glacensis, který bude tuto roli zastávat ve druhé polovině roku 2024.

Na zasedání byl projednán vznik a fungování národního kontaktního bodu pro přeshraniční spolupráci v rámci asociace, který bude spolufinancován díky dotaci z programu Ministerstva místního rozvoje ČR, kterou asociace získala z programu pro neziskové organizace.

Celá tisková zpráva na stažení zde. Tisková zpráva – zasedání AEČR