AVÍZO č. 1 VYHLÁSENIE VÝZIEV NA PREDKLADANIE MALÝCH PROJEKTOV V RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTOV SLOVENSKO – ČESKO 2021 – 2027

Správca Fondu malých projektov – Euroregión Bílé – Biele Karpaty

oznamuje, že v priebehu mesiacov marec/apríl 2024 vyhlási výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie malých projektov do Fondu malých projektov Slovensko – Česko 2021 – 2027. Výzvy budú vyhlásené v rámci  priority 3.2 Miestne iniciatívy s kódom FMP/MI/01 a v rámci priority 2.2 Kultúra a cestovný ruch s kódom FMP/KCR/01.

Predpokladané ukončenie výziev je  31. 5. 2024 o 14:00 hodine.

Více informací naleznete v dokumentu Avízo k 1. výzvě

Ke stažení: Dohoda-o-spolupraci-FMP-5.3.2024