Ustanovující Regionální výbor

Dne 29.2.2024 se v nově rekonstruovaném Gastrocentru pod Brezinou v Trenčíně konal ustanovující Regionální výbor Fondu malých projektů Slovensko – Česko 2021-2027.Členové Regionálního výboru schválili základní dokumenty projektu FMP a projednali indikativní harmonogram výzev. Předpokládané vyhlášení prvních výzev se očekává na konci 1.Q 2024.Věříme, že se podaří využít prostředky FMP na podporu kvalitních a smysluplných přeshraničních malých projektů.

Děkujeme všem zúčastněným členům, zástupcům a pozorovatelům za aktivní spolupráci a konstruktivní jednání.