Informační seminář k dotačním možnostem

Dne 25.1.2023 se uskutečnil Informační seminář k dotačním možnostem v roce 2023, který proběhl v prostorách Trezoru přírody v Horní Lidči.

Seminář zahájila paní ředitelka Ing. Jana Smutná (Region Bílé Karpaty), která následně předala slovo panu náměstkovi hejtmana Zlínského kraje Lubomíru Traubovi MSc. a starostovi Horní Lidče panu Josefu Tkadlecovi.

Program byl opravdu bohatý – 1. blok patřil zástupci řídícího orgánu MIRRI SR, kteří představili nejen výzvu č. 15 Interreg V-A SK-CZ, ale i nové programové období Programu přeshraniční spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027. Dále byl představen Fond malých projektů SK-CZ 2021-2027 a Visegrad Fund.

Po celou dobu semináře probíhala Burza partnerů, která měla za cíl propojit zástupce jednotlivých organizací či obcí se slovenskými účastníky. Informace o partnerech také sbíral Region Bílé Karpaty, který bude zpracovávat databázi pro nové programové období.

2. blok semináře uvedla ředitelka územního odboru IROP pro Zlínský kraj, paní Ing. Lenka Kolářová z CRR, prezentací o programovém období IROP 2021-2027 a paní Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury ZK, zasvětila posluchače do podpory soběstačnosti regionů včetně dotačních možností.

V závěrečné části pan Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč, představil společný projekt Trezor přírody podpořený z programu Interreg V-A SK-CZ, který měli účastníci možnost osobně shlédnout a projít.

Po skončení semináře bylo možné využít konzultační servis k projektovým záměrům se zástupci MIRRI SR, Visegrad Fund, CRR ČR, EA ZK a RBK. Seminář byl pořádán Regionem Bílé Karpaty a spolufinancován Zlínským krajem. Zúčastnilo se ho přes 100 lidí.

Děkujeme všem prezentujícím, zúčastněným a starostovi obce Horní Lideč a jeho týmu za spolupráci a věříme, že díky semináři se žadatelé lépe zorientují nejen ve fondech přeshraniční spolupráce.

https://www.regionbilekarpaty.cz/