1. výzva

Euroregion Bílé-Biele Karpaty jako Správce Fondu malých projektů z programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 vyhlašuje výzvy na předkládání žádostí o financování malých projektů do priority 2.2 Kultúra a cestovný ruch a 3.2 Miestne iniciatívy.

KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

FMP/KCR/01

MIESTNE INICIATÍVY

FMP/MI/01

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST

FMP

DOKUMENTACE K VÝZVĚ

SEMINÁŘE

Informace k seminářům